2019-03-28

Här bemöter den klagande försvarsdepartementets felaktiga uppgifter om den militära verksamheten i och över Vättern.