2020-10-09
Skaraborgs regemente inbjuder till Skjutfältsråd men vill inte att Aktion Rädda Vättern och närboende ska delta, vilket är vanligt på andra platser. ARV upprepar sitt erbjudande att delta då föreningen representerar många boende runt Vättern.