2020-10-05
Försvarsmakten har i sina ansökningar påstått att det inte finns något alternativ till Karlsborgs flygplats eller till skjutningar i Vättern. I praktiken visas nu att detta är osant. ARV påpekar till regeringen att dessa oriktiga uppgifter kan strida mot lagen.