2020-09-19
Aktion Rädda Vättern uppmärksammar Mark- och miljödomstolen i Vänersborg på att EU sänker gränsvärdet för PFAS-kemikalier. Detta har stor betydelse för bedömningen av markavvattningsärendet som domstolen handlägger.