2020-09-17
Nya forskningsrön och drastiskt sänkta gränsvärden för PFAS-kemikalier! Varför agerar inte Livsmedelsverket?