2017-08-28
Trophic transfer of per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) by glacial relicts in Lake Vättern, Sweden. Examensarbete av Malin Bergman Örebro universitet.