2020-09-12
NORDISKA MINISTERRÅDET: Kostnaden för passivitet. En socioekonomisk analys av miljö- och hälsoeffekter kopplade till exponering för PFAS. Svensk översättning av slutsatserna.