2020-10-10
Alina Koch, forskare vid Örebro universitet, har i sin doktorsavhandling undersökt hur PFAS förs över från vattenlevande insekter till landlevande insekter. Ekosystemen är inte isolerade från varandra, utan hänger ihop.