2020-11-05
Mark- och miljödomstolens yttrande innebär en uppmaning till regeringen att upphäva länsstyrelsens beslut att tillåta dränering och markavvattning av Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats.