2022-04-08

Högsta förvaltningsdomstolen beslutar att godkänna regeringens beslut att tillåta skärgårdsskjutfältets verksamhet enligt länsstyrelsens tillstånd från 2010-12-21. Motivering: ”…bestämmelserna i miljöbalken är allmänt hållna…”