2010-12-21

Tillstånd enligt miljöbalken till skjutfältet i Göteborgs södra skärgård. Godkänt av Högsta förvaltningsdomstolen 11 ½ år senare.