2010-12-21

Tillstånd enligt miljöbalken till skjutfältet i Göteborgs södra skärgård. Godkänt av Högsta förvaltningsdomstolen 11 ½ år senare.

LST beslutet_Regeringsbeslut i ärende M2012 00021 - Bilaga 2