2019-03-25

Uppropet ”Uppmana vår regering att ta ansvar för Vättern och vårt dricksvatten innan det är för sent!” skickades idag – med 1011 underskrifter – till försvarsminister Peter Hultqvist och miljöminister Isabella Lövin.