2022-03-07

I remissvar angående det nya försöket att dränera landningsbanan på Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats skriver Försvarsmakten ”…inte medför någon miljöpåverkan av betydelse överhuvudtaget…”