2018-01-15

Pelagia Nature & Environment har gjort en naturvärdesinventering av området kring Norra Kärr med omnejd, Jönköpings, Ödeshögs och Tranås kommuner, 2017.
På uppdrag av Golder Associates.