2016-06-20

Försvarsmakten överklagar länsstyrelsens beslut. Vill skjuta mer och ha färre villkor.