2016-06-20

Försvarsmakten överklagar länsstyrelsens beslut. Vill skjuta mer och ha färre villkor.

FMs Överklagan-Vänersborgs TR M 2374-16 Aktbil 86