2016-08-29

Komplettering i mål M 2374-16 angående tillstånd till ändrad och utökad verksamhet på flygskjutmålet Hammaren, Karlsborgs kommun.