2013-08-22

Aktion Rädda Vätterns remissvar angående Försvarsmaktens ansökan om utökad skjutning på flygskjutmålet Hammaren i Vättern. Bland annat finns information om buller.