2019-12-01

Namninsamlingslista för att göra Vättern till överordnat riksintresse för dricksvattenförsörjning.
20 rader.

Vättern 20 rdr som överordnat riksintresse för dricksvatten_20 rdr