2019-12-01

Namninsamlingslista för att göra Vättern till överordnat riksintresse för dricksvattenförsörjning.
20 rader.