2019-12-01

Namninsamlingslista för att göra Vättern till överordnat riksintresse för dricksvattenförsörjning.
12 rader.

Vättern 12 rdr som överordnat riksintresse för dricksvatten_12 rdr