2019-11-21

Citat: ”Enligt Naturvårdsverkets uppfattning innebär detta att bankantsdräneringen enbart får genomföras om den kan förenas med sådana skyddsåtgärder att den varken under anläggningsskedet eller under driftskedet medför några ytterligare utsläpp av PFOS till Bottensjön.”