2016-06-20

Enskilda ARV-are överklagar länsstyrelsens beslut 2016-05-18 att tillåta utökning från 1 000 till 69 000 skott per år.