2016-05-22

Stadgar: § 1 Föreningen Aktion Rädda Vättern (ARV) har som syfte att för nuvarande och kommande generationer skydda Vättern och Vätternregionen som: • Dricksvattentäkt • God miljö för boende • Rekreationsmiljö för boende och besökande • Hållbart ekosystem • Grund för hållbar regional utveckling