2022-11-22

Stadgar för Aktion Rädda Vättern slutligt antagna på medlemsmöte 2022-11-22.