2023-01-06

Aktion Rädda Vättern skriver bred till politiker och organisationer som deltar i eller följer Folk och Försvars rikskonferens 2023 som startar söndagen den 8/1: ”I en rättsstat ska även Försvarsmakten följa lagarna.”