2022-12-21

Ny EU-förordning om gränsvärden för PFAS4 i mat, bland annat i fisk och kräftor. För att inte skada mindre barn ska halten PFAS4 vara under 2 µg per kilo muskelkött från alla sorters fiskar. För vuxna kan 8 µg/kg godtas för vild lax och öring i Vättern och 45 µg/kg godtas för röding och sik. För kräftor gäller 5 µg/kg. Betydligt lägre i kött.