2022-12-21

Hovrättens dom T 1665-21, 2011-12-20 ”ogillar motparternas fastställelsetalan mot Ronneby Miljö och Teknik AB i sin helhet” och tvingar Kallingeborna att betala ca 2,5 miljoner kronor.