2017-10-19

Efter FMV:s nya granatsprängningar i norra Vättern anmälde ARV verksamheten för misstänkt miljöbrott. Detta redovisades i pressmeddelande.

PM_Anmälda granater PM från Aktion Rädda Vättern 19 okt 2017