2017-10-19

Efter FMV:s nya granatsprängningar i norra Vättern anmälde ARV verksamheten för misstänkt miljöbrott. Detta redovisades i pressmeddelande.