2017-10-19

Inför den 11 oktober 2017 la FMV ut varningsområde för beskjutning av Vättern med spränggranater. Området sträcker sig långt upp i Rökneöarna. Samråd krävs med länsstyrelsen för denna sorts skjutning, enligt miljötillståndet, men något sådant samråd har inte skett denna gång.