2017-10-19

ARV anmäler FMV för misstänkt miljöbrott eftersom spränggranater skjuts mot norra Vätterns lekområden för fisk, trots att samråd med länsstyrelsen inte skett.