2016-04-11

I denna dom förklarar mark- och miljödomstolen att ARV har talerätt men anser sedan inte att beskjutningen av Vättern kan stoppas eftersom ett tillstånd finns. (Ett halvår senare gör MMD en annan bedömning: se domen 2016-10-25.)