2018-11-23

Här är det pressmeddelande ARV skickat ut angående Försvarsinspektörens beslut att tillåta Fortifikationsverkets dränering av förgiftat grundvatten till Vätterns vattenskyddsområde.