2018-11-19

Aktion Rädda Vättern bemöter Försvarsinspektörens skrivelse till regeringen och vidhåller kravet på inhibition.