2018-11-15

Försvarsinspektören ändrar inte sitt beslut och hävdar dessutom att ARV inte har rätt att överklaga. Ärendet skickas till regeringen för beslut.