2018-11-15

Försvarsinspektören ändrar inte sitt beslut och hävdar dessutom att ARV inte har rätt att överklaga. Ärendet skickas till regeringen för beslut.

FIHM2018-536-11 Överlämnande av ärende efter överklagande