2018-11-13

Aktion Rädda Vättern överklagar beslutet om att tillåta dränering och kräver ändring av beslutet eller att regeringen inhiberar beslutet.