2018-10-01

Här är Försvarsinspektörens beslut som godkänner att Fortifikationsverket kan påbörja dräneringsarbetet av den PFAS-förorenade flygplatsen.