2015-10-26

FMV:s första begäran om samråd/överenskommelse angående skjutning där granater avses brisera vid nedslag mot vatten.