2015-12-02

Begäran om samråd av Försvarets Materielverk (FMV) för prov-skjutningar där granater avses brisera innan nedslag mot vatten i Vättern vid Provplats Karlsborg i Karlsborgs kommun.
LÄNSSTYRELSENS STÄLLNINGSTAGANDE
Länsstyrelsen tillstyrker provskjutning inom nedslagsområde 1 (blått, se bilaga 2).