2016-01-01

Protestlista
Rädda Vättern från gruvor
Undertecknade protesterar mot att öppna en gruva i Norra Kärr.