2016-01-01

Protestlista
Rädda Vättern från JAS-skjutning
Undertecknade protesterar mot Försvarsmaktens planerade utökning
av flyg- och skjutövningar över Vättern och dess stränder.