2016-01-01

Protestlista Gasborrning: Rädda Vättern från fossilgasborrning.
Undertecknade protesterar mot borrningar i och kring Vättern.