2015-01-23

Försvaret kompletterar ansökan om Flygskjutmålet Hammaren på uppmaning av länsstyrelsen. Innehåller konsultrapporter som stödjer Försvarsmaktens ståndpunkter vad gäller påverkan på fiskar och fåglar. Här finns också argumentation för att inga andra alternativ än Vättern är möjliga.