2015-12-21

Överklagan av länsstyrelsens samrådsyttrande, dnr 532-37382-2015, angående Försvarets Materielverks (FMV:s) begäran att få skjuta granater som avses brisera vid nedslag mot vatten, samt begäran om inhibition.
Länsstyrelsen i Västra Götaland har 2015-12-02 utfärdat ett ställningstagande i samråd med FMV. Aktion Rädda Vättern vill pröva om detta beslut är i överensstämmelse med en rättssäker tillämpning av miljöbalken.