2014-03-06

Försvarsutskottet behandlar och avslår motioner angående skjutfält i Vättern, Nato och militären som hinder för vindkraft.