2014-03-06

Näringsutskottet avslår motioner om minerallagen, uranbrytning och stopp för utvinning av fossil energi.