2014-­02-­19

DN-artikel om skiffergas: ”Kontroversiell gas ska stärka EU mot
Ryssland”.

”Stephen Crabtree är vd för Gripen Oil & Gas, som mutat in stora
områden på östgötaslätten för att utvinna gas ur alunskiffer. Än så
länge består verksamheten blott av några borrhål, men tanken är
att produktionen ska vara i gång i full skala inom ett par år.”