2017-04-12

Rapportering av regeringsuppdrag: ”Konsekvenser av förbud mot landbaserad utvinning av olja och gas”