2015-01-01 (Ej daterat dokument)

Hastigt sammanställda och grundläggande fakta kring gasutvinning och uranbrytning i Östergötland.
Vid pennan Lena Bergvall