2014-02-18

Debattinlägg:

Nu riktas omvärldens ögon mot de alunskiffrar som utgör berggrund i stora delar av Sverige. Det behövs ett nationellt uppvaknande och en lagstiftning som sätter rimliga gränser för exploatörernas framfart

”Kortsiktiga vinstintressen och arbetstillfällen i några år får inte gå före kommande generationers rätt till en giftfri miljö”, skriver Carl Piper och Mikael Karlsson.