2014-01-01 (Odaterat dokument)

Länsstyrelsen Jönköpings län svarar på 97 frågor från närboende, angående Norra Kärr.

”Era frågor har i huvudsak besvarats av miljöskyddshandläggare Gustav Enander och avdelningschefen för Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen Emma Willaredt. Diskussioner har också förts med avdelningschefen för Naturavdelningen, Ola Broberg, länsjurist Ben Hemidal, enhetschefen för regional utveckling, Nina Elmsjö och länsveterinär Inger Nilsson. Vid Länsstyrelsen Östergötland har avstämning skett med miljöskyddsdirektör Karin Sigvardsson och miljöskyddshandläggare Karl-Martin Axelsson”