2016-02-23

Beslut från regeringen upphävs. Högsta Förvaltningsdomstolens dom igår 22 feb, gav regeringen bakläxa. HFD upphäver tidigare regeringsbeslut angående den planerade gruvan i Norra Kärr, nära Vättern, och fastslår att det var fel av Bergsstaten att meddela bearbetningskoncession utan att först pröva frågan enligt miljöbalkens Natura 2000-bestämmelser.